سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری کوتاه مدت شامل سپرده ای است که به صورت  نامحدود  قابل  واریز و  برداشت باشد.  این نوع سپرده سرمایه گذاری از جمله منابع ارزان قیمت محسوب می شوند. در سپرده های کوتاه مدت بانکی ، میزان سود دهی کمتر از یک سال می باشد. سپرده کوتاه مدت در هر زمانی قابل برداشت است. همچنین این حساب قابل افزایش و یا کاهش می باشد . با درخواست مشتری ، سود سپرده گذاری کوتاه مدت ، به صورت ماهانه از طرف بانک واریز می شود. البته چنانچه این نوع سپرده پیش از یک ماه برداشت شود هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.

سرمایه گذاری بلند مدت

از طریق سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ، افراد سرمایه خود را به مدت طولانی و بلند مدت در بانک سپرده گذاری می کنند. و ازاین طریق می توانند در فعالیت های بلند مدت شرکت کنند. اما باید متذکر شد که برداشت به صورت نامحدود نبوده و فرد نمی تواند هر زمانی که بخواهد وجه سپرده خود را برداشت کند. در واقع می توان گفت که سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ، سپرده ای است که افراد به منظور سرمایه گذاری و دریافت سود بیشتر نزد بانک گذاشته و به میزان سرمایه خود در سود حاصل از سرمایه گذاری بهره مند می شوند. حساب سپرده بلند مدت نوعی سپرده گذاری است که به مدت معینی مثلا دو ، سه ، چهار و یا پنج سال در بانک مورد نظر قرار داده شده و سود دریافت می کند. درسپرده بلند مدت فرد نمی تواند مبلغ سپرده گذاری شده را از یک بانک به بانک دیگر انتقال دهد.

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *